Denník SaS


Billboardy (všetky)

Budú kritickým novinárom a angažovaným občanom odoberať deti?

pošli na vybrali.sme.sk

Návšteva terénneho sociálneho pracovníka u manželov Tódových, ktorí obaja pracujú ako redaktori Denníka N, ako aj zdôvodnenie tejto návštevy potrebou aktualizovať údaje o deťoch, vníma strana Sloboda a Solidarita (SaS) ako pokus o zastrašovanie. Pracovník mal túto pochybnú kontrolu vykonať na základe pokynu nadriadených, dokonca tak ani nejde o individuálnu akciu jednotlivca.

Redaktorka Monika Tódová patrí k špičke slovenských investigatívnych novinárov. Za dlhé roky svojej práce informovala verejnosť o mnohých špinavostiach s politickým pozadím, nevynímajúc korupčné kauzy Ficových vlád vrátane kauzy Bašternák.

Návšteva sociálneho pracovníka u rodiny Tódových, ktorá nepoberá žiadne sociálne dávky okrem prídavkov na dve deti, v sebe obsahuje jasné posolstvo: Štát má nástroje, ako vám môže znepríjemniť život. Preto sa Ficovej vlády pýtame – budú novinárom a angažovaným občanom za ich kritiku režimu odoberať deti?

Podľa slov terénneho sociálneho pracovníka spravidla navštevuje rodiny, kde sú hlásené problémy. Rovnakú kontrolu, akú vykonal v rodine Tódových, urobil naposledy vlani.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny naopak tvrdí, že išlo o bežnú návštevu terénneho sociálneho pracovníka, ktorý vykonáva aktivity vyplývajúce z národného projektu na podporu rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov. Cieľom vraj je skontrolovať účelnosť poberaných štátnych sociálnych dávok. Úrad dokonca tvrdí, že návštevy terénnych sociálnych pracovníkov sa dotknú kohokoľvek z poberateľov vrátane verejne známych osôb.

Dôrazne preto žiadame generálneho riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Mariána Valentoviča, aby verejnosti poskytol:
a) štatistické údaje o počte vykonaných neohlásených kontrol v rodinách, ktoré poberajú iba prídavky na deti, za obdobie od roku 2016,
b) počet verejne známych osôb, ktoré boli predmetom takejto kontroly,
c) konkrétne využitie poznatkov z týchto kontrol pre samotný projekt.

Poslankyňa NR SR a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v tejto súvislosti zaslala aj podnet ombudsmanke Márii Patakyovej, pretože má podozrenie, že došlo k porušeniu zákona a ústavných práv manželov Tódových. Podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa oprávnenia zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzťahujú len na účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V zákone sa nehovorí nič o kontrole hospodárneho užívania sociálnych dávok, čím argumentuje ÚPSVaR. Neohlásenú kontrolu účelnosti poberania prídavkov na deti možno preto chápať ako porušenie ústavného práva na súkromie.

Richard Sulík, predseda SaS
Ľubomír Galko, podpredseda SaS
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS
Natália Blahová, predsedníčka poslaneckého klubu SaS

Archív