Denník SaS


Billboardy (všetky)

HBP Prievidza nevnímajú, že výroba elektriny z uhlia sa stáva neprijateľnou

pošli na vybrali.sme.sk

Hornonitrianske bane Prievidza sa nevzdávajú, predstavitelia baní sa uzavreli do svojho sveta a nepočúvajú, čo sa deje v okolí ani to, že výroba elektriny z hnedého uhlia sa stáva spoločensky a ekologicky neprijateľnou, reaguje strana Sloboda a Solidarita na snahy HBP otvoriť 12. ťažobné pole.

„Dopady výroby elektriny z hnedého uhlia na zdravie a životné prostredie sú neúmerné k využitiu energie zo spaľovania uhlia. Zotrvávanie v snahe otvoriť 12. ťažobné pole je ako nevidieť svoj odraz v zrkadle,“ poznamenala poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová a pokračovala: „Za zásadnú v tejto súvislosti považujeme najnovšiu analýzu INEKO, kde členovia Klubu ekonomických analytikov pri hodnotení užitočnosti jednotlivých opatrení pre slovenskú ekonomiku vyslovili najväčšiu mieru súhlasu s obmedzením podpory uhoľného baníctva.“

Poslankyňa poukázala na to, že slovenské hnedé uhlie patrí k menej kvalitným, lebo má vysoký obsah síry, ktorá sa pri výrobe elektriny uvoľňuje do ovzdušia. Oxidy síry zvyšujú náchylnosť na ochorenia dýchacích ciest, ciev a srdca. Dlhodobo to vedie k poškodeniu vývoja dýchacích ciest u detí, k skráteniu doby dožitia a k zvýšenej úmrtnosti na mozgové mŕtvice a infarkty.

„Elektráreň v Novákoch je dlhodobo suverénne najväčším znečisťovateľom ovzdušia oxidmi síry,“ upozornila A. Zemanová a ďalej uviedla: „Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva nariaďuje každej ťažobnej spoločnosti na Slovensku vydobyť ložisko racionálnym spôsobom, pričom sa musia vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie. Škodlivé látky zo znečisteného ovzdušia sa ukladajú v pôde, prenikajú do povrchových i podzemných vôd, do živých organizmov a následne znečisťujú celý potravinový reťazec.“

„Čo by prinieslo postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia? Ročne 500 miliárd eur zdravotných benefitov plus 100 miliónov eur nižších výdavkov odberateľov elektriny,“ doplnil poslanec NR SR a tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek.

Proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia (MŽP) k pôvodnému zámeru otvoriť 12. ťažobné pole bol podaný rozklad. Následne Osobitná komisia MŽP napadnuté záverečné stanovisko zrušila a vrátila vec na nové prejednanie. V utorok ministerstvo obnovilo konanie na 21 dní, počas ktorých verejnosť môže pripomienkovať pôvodný zámer.

Archív