Denník SaS


Billboardy (všetky)

Všetko je o ľuďoch

O členstvo v našej strane prejavujú záujem ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť. Už ich nebaví viesť krčmové reči o tom, ako „je to tu o ničom“ a plávať s prúdom. Chcú byť aktívnymi účastníkmi zmien, vďaka ktorým sa Slovensko stáva dobrým miestom pre život. Chcú zlepšiť fungovanie štátu, zjednodušiť daňový a odvodový systém, uvoľniť tvorivé sily ľudí. Nerezignovali. Veria, že Slovensko môže obývať hrdé a sebavedomé spoločenstvo slobodných a činorodých občanov.

Asi neprekvapí, že je to väčšinou mladá generácia. Ľudia, ktorí nemali nikdy nič spoločné s bývalým komunistickým režimom, ale ani s politickými stranami súčasnosti, ktoré už veľakrát sklamali. V našich radoch nenájdete žiadneho bývalého člena KSČ, žiadneho príslušníka či spolupracovníka ŠtB, ale ani recyklovaných politikov zo Smeru či HZDS. Nemajú tu miesto. Rovnako ho tu nemajú ani karieristi a oportunisti bez zásad.

V strane Sloboda a Solidarita sme si plne vedomí, že naším jediným kapitálom sú ľudia. Ich charakter a schopnosti. Preto ich tak starostlivo vyberáme. Členovia strany, poslanci, ale aj ministri či nominanti v štátnej správe prešli náročnými procesmi výberu. Preto s čistým svedomím môžeme hovoriť o ich poctivosti, slobodomyseľnosti, tolerancii a zdravom kritickom úsudku. Tieto vlastnosti im pomáhajú nachádzať riešenia zložitých sociálnych a ekonomických problémov.

Od našich členov i priaznivcov očakávame, že v zápasoch o podobu štátu vždy budú stáť na strane slobody, že budú pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie a snažia sa z nej dostať vlastnými silami. Povzbudzujeme našich členov a priaznivcov k tomu, aby prebúdzali aktívny prístup k životu u tých, ktorých ťažký údel premáha a svoj zápas o dôstojné miesto na slnku vzdávajú. Také je naše chápanie slobody a solidarity.