Denník SaS


Billboardy (všetky)

Podmienky používania

Správca tejto stránky, Strana Sloboda a Solidarita, vás týmto priam žiada o používanie tu zverejnených informácií. Bude nám cťou, keď si čokoľvek z našich myšlienok osvojíte, preberiete, zverejníte a naložíte s nimi, ako len uznáte za vhodné. Inak povedané, urobte s nimi, čo len chcete. Budeme len a len radi. Vôbec sa tomu nebránime, priam naopak.

Aby sme sa však nedostali do nepríjemností, buďme k sebe korektní a v prípade použitia informácií uveďte zdroj. Niektoré materiály na tomto webe totiž môžu byť chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov z tohto servera môže znamenať porušenie autorských práv.

A pozor, SaS nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto webu. Správca tiež nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím či neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.