Denník SaS


Billboardy (všetky)

Pre kauzu energie sme podali ďalšie trestné oznámenie

pošli na vybrali.sme.sk

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita Jana Kiššová, Karol Galek a Jozef Rajtár podali dnes (17.2.) na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze vysokých cien energií.

„Začiatkom roka nadobudla platnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zo septembra minulého roka čím začali platiť nové ceny energií pre podnikateľov a domácnosti. To znamená, že odberateľ, ktorý od 01.01.2017 spotreboval akékoľvek množstvo energie na základe platnej a účinnej zmluvy s dodávateľom, je povinný uhradiť túto spotrebu za právoplatnú cenu,“ odôvodňujú podanie poslanci.

Zároveň uvádzajú, že predseda vlády SR Robert Fico dňa 23.01.2017 na svojom verejnom facebookovom profile informoval, že vysoké faktúry za plyn a elektrickú energiu, ktoré boli odoslané v januári ľudom na strednom Slovensku neplatia. K statusu priložil video z jeho tlačovky so slovami: „Prosím, urobte s nimi toto! (demonštratívne roztrhal papier). Čakajte na nové faktúry, ktoré budú vo výške, ktoré zodpovedajú roku 2016.“

„Podľa Trestného zákona, kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá s odňatím slobody až na dva roky,“ citujú zákon poslanci s tým, že za podnecovanie sa považuje každý prejav, ktorý je spôsobilý vyvolať u iných osôb náladu alebo vzbudiť rozhodnutie spáchať trestný čin, alebo neplniť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Zákon ďalej hovorí, že verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, prekročí svoju právomoc, potrestá sa odňatím slobody na dva až päť rokov. „O prekročenie právomoci sa jedná, ak sa vykoná činnosť patriaca do právomoci iného verejného činiteľa alebo orgánu. Pričom ani dodatočné schválenie konania nadriadeného orgánu alebo vyslovenie súhlasu s takým konaním neznamená beztrestnosť verejného činiteľa,“ dodávajú.

Liberáli preto žiadajú, aby orgány činné v trestnom konaní začali v tejto veci konať a vyšetrili, či konaním určitých osôb mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov. „Rovnako žiadame, aby boli zo strany orgánov činných v trestnom konaní, vykonané všetky obvyklé úkony a postupy v záujme zabezpečenia nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie, ako aj v záujme objasnenia skutkových okolností potrebných na vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania,“ uzatvárajú Kiššová, Galek a Rajtár.

TO_GP_SaS_energie.docx

Archív