Denník SaS


Billboardy (všetky)

SaS: Po prijatí Lisabonskej zmluvy musí Slovensko podniknúť náležité kroky

Prijatie Lisabonskej zmluvy írskymi občanmi v opakovanom piatkovom referende zrejme znamenalo odstránenie poslednej vážnej prekážky pre jej vstup do platnosti.Strana Sloboda a solidarita upozorňuje, že prijatie Lisabonskej zmluvy dá európskej byrokracii možnosť výrazne rozšíriť svoju moc a vplyv. Jej účinnosť si preto jednoznačne vyžaduje adekvátne kroky zo strany Slovenska, ktoré zabezpečia, že Slovenská republika si udrží potrebnú suverenitu pri rozhodovaní o otázkach, ktoré dnes do kompetencie Európskej únie nespadajú.
Archív