Denník SaS


Billboardy (všetky)

Programové tézy koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH a MOST-HÍD

Politické strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Most – Híd, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, sme sa dohodli na programových tézach, ktoré budú prílohou Koaličnej zmluvy, zakladajúcej vládnu koalíciu SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most – Híd. Za najdôležitejšie programové priority vládnej koalície považujeme ozdravenie verejných financií SR, vytváranie podmienok pre nové pracovné miesta, zastavenie zadlžovania SR a budúcich generácií, zásadnú reformu odvodov, boj proti korupcii a klientelizmu, zásadné zmeny v súdnictve, posilnenie postavenia rodín, ochranu života, garantovanie a posilnenie osobných slobôd občanov, kvalitnejšie školstvo, dostupnejšie zdravotníctvo, zlepšenie spoločenskej atmosféry a postavenia menšín a opätovné posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.

Koaličná dohoda medzi SDKÚ - DS, SaS, KDH a Most - Híd

Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS, strana Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a strana Most – Híd vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a prevziať tak zodpovednosť za uskutočňovanie správy vecí verejných pre spoločné blaho všetkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudským a menšinovým právam a základným slobodám, odhodlaní vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho trhového hospodárstva, rozhodnutí zlepšiť zahranično – politické postavenie Slovenska, garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne vytvoriť túto koaličnú dohodu. Zmyslom koaličnej spolupráce SDKÚ – DS, SaS, KDH a Most – Híd je riešiť zložité spoločenské, ekonomické, sociálne a duchovné problémy na Slovensku a prispieť k ich riešeniu na európskej úrovni.

Sloboda a Solidarita smeruje do ELDR

Grémium European Liberal Democrats (ELDR) na svojom dnešnom stretnutí podporilo prijatie strany Sloboda a Solidarita za ďalšieho člena rodiny európskych liberálov. Definitívne rozhodnutie padne na kongrese ELDR v októbri 2010 v Helsinkách.

Politická deklarácia SDKÚ-DS, SaS, KDH a Mostu-Híd

Politické strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Most – Híd, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, z blízkosti spoločných politických programových cieľov, vyjadrujú spoločnú vôľu vytvoriť vládnu koalíciu, ktorá zostaví novú vládu Slovenskej republiky.

Voľby 2010: Dali ste šancu 22 poslancom!

Strana Sloboda a Solidarita sa vďaka vašej podpore za necelé dva roky existencie stala parlamentnou stranou. Vo voľbách do NR SR ste nám dali 307 287 hlasov, čo znamená 12,14% a 22 poslaneckých mandátov. SaS je teda pre nasledujúce štyri roky tretím najsilnejším politickým subjektom v parlamente a spolu s SDKÚ - DS, KDH a Most - Híd máme šancu vytvoriť pravicovú vládu.

Voličský preukaz vám vydajú ešte dva dni pred voľbami

Voliť môžete aj v prípade, že v deň konania volieb nebudete v mieste svojho trvalého bydliska. Stačí na to voličský preukaz a hlasovať za svoju obľúbenú stranu alebo kandidáta potom môžete v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.
Archív