Denník SaS


Billboardy (všetky)

Vízia

Vízia SaS do roku 2024

Slobodný a kvalitný život v slušnej, bezpečnej a dobre spravovanej krajine.

Dnešná realita je v mnohých ohľadoch v príkrom rozpore s tým, kam by sa Slovensko malo v najbližších rokoch uberať. Hodnoty a zásady sa z politiky takmer úplne vytratili, predvolebné sľuby nemajú prakticky žiadnu cenu. Socialistická vláda míňa stále viac peňazí. Zvyšuje existujúce dane a vymýšľa nové, čím trestá slušných ľudí za ich osobný úspech. Všadeprítomná korupcia ničí našu spoločnosť. A snáď najväčším problémom našej doby je skutočnosť, že mafia v bielych golieroch ovládla štátny monopol moci.

Východisková situácia a očakávané trendy

Hrubým porušením predvolebných sľubov vznikla tretia vláda Roberta Fica, ktorá sa prakticky od svojho vzniku zmieta vo vážnych problémoch. Sú nimi doslovný rozklad jedného z pôvodných koaličných partnerov, mocenské spory, zotrvanie ministra vnútra vo svojej funkcii napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu pre možné majetkové podvody a nekonania (napr. kauza Bašternák). Žiaľ, sú to práve ekonomické záujmy, ktoré túto vládu držia pohromade.

Je reálne očakávať, že vzťahy vo vnútri koalície sa po skončení predsedníctva výrazne zhoršia. Strana Sloboda a Solidarita považuje predčasné voľby za nepravdepodobné, nedajú sa však vylúčiť. Na takúto alternatívu je SaS personálne i odborne pripravená.

Schopnosť tretej vlády Roberta Fica odvážne reformovať je prakticky nulová a v najlepšom prípade sa o nej bude hovoriť ako o stratených rokoch. Situácia v školstve, zdravotníctve, či súdnictve je kritická a takou aj ostane. Možno sa podarí prijať niektoré opatrenia, ale systémové zmeny medzi nimi rozhodne nebudú. Ďalšia vláda, ak bude pravicová, bude musieť začať realizovať odvážne reformy, preto je žiaduce mať ich pripravené a domyslené. Tieto požiadavky strana SaS svojím programom spĺňa. Rozloženie síl je mimoriadne ťažké predvídať. Takzvané štandardné pravicové strany sa pominuli: SDKÚ-DS a #SIEŤ prakticky neexistujú, KDH už nie je parlamentnou stranou, Most-Híd je v koalícii s ľavicovým SMER-SD. Ďalšie strany sa musia najprv vyprofilovať a stabilizovať a iné, o ktorých sa dnes hovorí, musia najskôr vzniknúť a prejsť si detskými chorobami. V tejto fáze je takmer nemožné predpovedať, ako by mohla budúca pravicová koalícia vyzerať. Prioritou strany SaS do najbližších parlamentných volieb je preto čo najlepší volebný výsledok s cieľom účasti vo vládnej koalícii.

Náš úspech vidíme v predkladaní funkčných riešení, aj preto, že sa začína ukazovať silná odolnosť voličov SMERu-SD voči kauzám ich strany.

Slovenskú spoločnosť budú ovplyvňovať aj dlhodobé trendy, ktoré vláda nevie ovplyvniť, avšak vie na ne správne reagovať.

Nezvrátiteľným trendom je starnutie obyvateľstva. Pomer ľudí v ekonomicky aktívnom veku a v dôchodkovom veku sa bude najbližších 35 rokov zhoršovať. Druhý dôchodkový pilier, ktorý mal pomôcť tomuto trendu čeliť, bol vládou Roberta Fica prakticky zlikvidovaný. Bude potrebné rátať s deficitmi plynúcimi z dôchodkového zabezpečenia vo výške niekoľkých percent HDP. Rásť budú aj náklady na zdravotnú starostlivosť a sociálne služby.

V rámci celoslovenskej nízkej pôrodnosti má rómska časť obyvateľstva, osobitne v segregovaných osadách, pôrodnosť výrazne vyššiu. Žiaľ, z dôvodu prehnanej politickej korektnosti neexistujú oficiálne štatistiky. Tiež neexistujú štatistiky o kriminalite Rómov, no v spoločnosti silnie pocit, že tí Rómovia, ktorí žijú na jej okraji,prakticky nepracujú, zato stále viac terorizujú svoje nerómske okolie. Rastúci podiel neprispôsobivej rómskej časti  obyvateľstva bude preto stavať krajinu pred čoraz väčšie problémy a výzvy.

Silvester v Kolíne, vojna v Sýrii, teroristické útoky v západnej Európe a k tomu státisíce migrantov ročne prúdiacich do Európy. Európou sa šíri strach, ľudia stále viac pociťujú nedostatok bezpečnosti. Tento trend bude najbližšie roky pokračovať a dopyt po bezpečnosti a ochrane pred veľkým množstvom migrantov sa bude zvyšovať. Ľudia sa budú báť viac o svoje deti ako o svoje peňaženky. Rovnako bude silnieť odpor proti islamizácii Európy.

Po vystúpení Veľkej Británie z EÚ bude chýbať najsilnejší odporca stále hlbšej integrácie EÚ, čím zosilnie tlak na ďalšiu integráciu a na odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. To povedie k ďalším odstredivým trendom, k posilneniu eurokritických síl a možno aj k referendu o vystúpení v niektorej ďalšej krajine. V každom prípade bude EÚ naďalej prežívať turbulentné obdobie.

Migranti sú pre Európu jedným z najväčších problémov a tento problém sa bude zväčšovať. Dnešné politické špičky nedokážu tento problém účinne riešiť z dôvodu prehnanej politickej korektnosti, pomýleného humanizmu a tiež kvôli nedostatku odvahy. Preto tajné voľby každé štyri roky spôsobia výrazný nárast extrémnych síl, ktoré budú ponúkať rázne riešenia migrantskej krízy, spolu s ním však zosilnejú aj tendencie obmedzovať slobodu jednotlivcov.

Politika Európskej centrálnej banky (nulové úroky, výkup štátnych dlhopisov, takmer nulové povinné minimálne rezervy) je pre našu menu z dlhodobého pohľadu zničujúca. Zároveň je nevyhnutná kvôli skutočnosti, že krajiny južnej Európy nedokážu hospodáriť bez dlhov, pretože euro je pre nich príliš silnou menou. Eurokríza rozhodne nie je vyriešená, naopak, bude sa v pravidelných intervaloch vracať.

Na základe vyššie uvedených východísk a očakávaných trendov si SaS stanovuje nasledovné priority a predkladá tieto riešenia:

SaS sa hlási k členstvu v EÚ. Za najväčšie výhody považuje spoločný trh, funkčný Schengen a ochranu ľudských práv. Avšak dávno sa ukázalo, že nie všetko, čo z Bruselu prichádza, je pre Slovensko prospešné. Napríklad sme si dotačnou politikou a nekorektnou reguláciou nechali výrazne zdecimovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Preto bude najbližšie roky dôležité skutočne hájiť záujmy Slovenska v EÚ a na tento účel plne využívať práva, ktoré Slovensko podľa platných zmlúv má. K tomu patrí odmietnutie ďalších záchranných balíkov, prijímanie regulácie len v nevyhnutnej miere, odmietnutie kvót na prerozdelenie migrantov a pod. Zároveň strana SaS požaduje zásadnú reformu EÚ, ktorej podstatou je navrátenie značnej časti kompetencií národným štátom.

SaS sa hlási k členstvu v NATO, ktoré zlepšuje bezpečnostnú situáciu Slovenska. Netvrdíme, že v minulosti nedošlo k chybným rozhodnutiam (napríklad v Belehrade v roku 1999), zároveň však tvrdíme, že NATO je jediná organizácia, ktorá je schopná zaistiť bezpečnosť Slovenska.

Všadeprítomná korupcia zožiera našu spoločnosť a sudcovia, ktorí si pomýlili nezávislosť so svojvôľou, podkopávajú právny štát. Boj proti korupcii a rozkrádaniu je v prvom rade personálnou otázkou. Nepotrebujeme množstvo nových zákonov, potrebujeme čestných ľudí. Práve strana SaS, ktorá za sebou nemá žiadnych oligarchov, spĺňa predpoklady na tie správne nominácie. Korupciu a rozkrádanie obmedzí aj nižšia miera prerozdelenia (pozri bod Štíhly štát).

V oblasti súdnictva je potrebné nastaviť jasné a merateľné ukazovatele, zosobniť ich nedodržania príslušnému sudcovi a posilniť nástroje vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti. Prijímanie nových sudcov má byť založené výhradne na splnení vysokých profesionálnych i osobnostných nárokov. Obdobný prístup si vyžaduje prokuratúra.

Zásadná reforma odvodov Súčasný demografický vývoj a extrémna komplikovanosť dnešného odvodového a sociálneho systému si vyžaduje zásadnú reformu odvodov a strana SaS ju vníma ako jednu z najvyšších priorít. Ide najmä o nastavenie základnej miery solidarity, plne solidárny prvý pilier, odstránenie bariér medzi nepracovaním a pracovaním a výrazné zjednodušenie systému. Strana SaS už dávnejšie predstavila projekt Odvodový bonus a vývoj len dokazuje, že nami navrhované riešenia sú nielen naďalej aktuálne, ale aj čoraz nevyhnutnejšie.Pri vytváraní produktívnych a udržateľných pracovných miest hrá rozhodujúcu rolu súkromný sektor, ktorý však k vytváraniu pracovných miest nie je možné prinútiť. Čo ale štát môže urobiť, je výrazne zlepšiť podmienky pre podnikanie pre všetky a nielen pre vybrané subjekty. Ak sa bude zamestnávateľom lepšie dariť, budú potrebovať viac zamestnancov. To zvýši ponuku pracovných miest a zamestnanci budú mať možnosť zmeniť pracovné miesto za účelom vyššej mzdy, či lepších podmienok. Stúpne tlak na rast miezd a následne životná úroveň všetkýchzamestnancov.

Problémom je aj všadeprítomná regulácia, ktorá často nie je vynútená Európskou úniou. Strana SaS pripravila pod názvom Agenda 2020 vyše 150 konkrétnych návrhov pre zlepšenie podnikateľského prostredia, z toho 40 ihneď realizovateľných a bez negatívneho dopadu na štátny rozpočet. Zoznam bodov v Agende 2020 rozhodne nie je konečný.

Prioritou strany SaS je docieliť, aby štát financoval len verejné statky a to len v nevyhnutnej miere. Navyše, aby financoval len také projekty, u ktorých je preukázaná ich návratnosť. To umožní zredukovať štátnu správu a otvorí priestor na zníženie daní. Zároveň, tým, že klesne objem prerozdeľovaných prostriedkov, klesne aj korupcia a rozkrádanie. Mimoriadne dôležité je hospodárenie štátu bez deficitu a k tomuto záväzku sa strana SaS plne hlási. Na štátoch ako Grécko či Taliansko vidieť zhubné následky politiky bezbrehého zadlžovania.

Kvalitnú prípravu budúcich generácií pre pracovný trh považujeme za nevyhnutnú pre trvalo udržateľný rast životnej úrovne. Preto musíme opustiť predstavu, že 40 percent ročníka má mať vysokoškolské vzdelanie (VŠ). Je to príliš veľa študentov, ktorí
jednak znižujú úroveň vysokých škôl a zároveň chýbajú na stredných školách. Vyhodnocovanie úspešnosti absolventov vysokých a stredných škôl považujeme za nevyhnutné. Sme za viac slobody v rozhodovaní škôl a financovanie len cez normatív s rovnakými podmienkami pre všetky typy zriaďovateľov, ktorý však zohľadní aj kvalitu školy. Vysokoškolské vzdelanie považujeme len čiastočne za verejný statok, preto sme za spolufinancovanie štúdia študentmi.

Základnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov vnímame ako verejný statok a navrhujeme jej (po strop vymeriavacieho základu) solidárne financovanie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú byť súkromné spoločnosti, ktoré budú fungovať na základe korektne nastavených pravidiel, s rovnakými podmienkami pre všetkých. Preto podporujeme odštátnenie nemocníc. Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní v rozumnej miere, analogicky k súkromným DSS, považujeme za správne. Sme za reformu a viacpilierové financovanie sociálnych služieb a zrovnoprávnenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Osobitným problémom je časť rómskych komunít. Viac ako 20 rokov sa o tomto probléme hovorí, vynakladajú sa nemalé prostriedky, no musíme konštatovať, že situácia sa neustále zhoršuje. Preto riešenie tohto problému vníma SaS ako svoju prioritu. Považujeme za správne prijať zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý definuje rómske osady a následne pre ne stanoví pravidlá. Okrem zákona SVS musia zákony platiť pre všetkých rovnako a ich dodržiavanie musí byť voči všetkým rovnakým spôsobom vynucované.

Strana SaS pripravila súhrn 30 konkrétnych opatrení s cieľom prinútiť dospelých pracovať, zamedziť príživníckemu spôsobu života a zabezpečiť vzdelanie pre deti. Zoznam opatrení sa nachádza na webovej stránke SaS.

Toľko k našim prioritám a riešeniam. Aby došlo k ich plneniu, musí sa strana SaS stať významným členom budúcej vládnej koalície. Od volieb 2016 sme lídrami opozície v NR SR, máme silný parlamentný klub, v ktorom sú prítomní všetci tímlídri a ďalší odborníci strany SaS. Máme dostatočný mediálny priestor nielen na kritiku tretej vlády Roberta Fica, ale aj na prezentáciu našich návrhov. Každodennou poctivou prácou, založenou na našich postojoch a zásadách, si môžeme a musíme získavať sympatie ľudí, ktorým nie je ľahostajný vývoj na Slovensku.

Budeme pozorne vyhodnocovať pohyby na prudko sa meniacej politickej mape Slovenska (rozpory vo vládnej koalícii, vznik nových strán). Na poli diplomacie musí strana SaS zvyšovať svoj koaličný potenciál pre vstup do budúcej vlády a hľadať možných spojencov.

Voľby do VÚC (2017), komunálne voľby (2018), voľby prezidenta SR a eurovoľby (2019) sú pre SaS príležitosťami na získavanie nových voličov a sympatizantov a na vytvorenie priestoru pre mladých talentovaných ľudí presadiť sa v politickom živote. Najdôležitejším cieľom však budú parlamentné voľby, pravdepodobne v roku 2020.

Spoločne musíme urobiť všetko pre to, aby po najbližších voľbách vznikla za účasti SaS vláda, ktorá spraví zo Slovenska krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.