JUDr. Alojz Baránik

JUDr. Alojz Baránik

69 rokov
Expert pre legislatívu

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Spravodlivosť pre každého jedného Slováka

Najväčším problémom Slovenska je nedostupná spravodlivosť. V snahe to zmeniť som vstúpil do SASKY, lebo SASKA je miesto, kde pravidlá a ochrana práv každého člena spoločnosti je na prvom mieste. K mojej práci advokáta, kde hájim práva jednotlivca, som tak pridal aj prácu poslanca, kde hájim právo na spravodlivosť pre každého Slováka.

Videl som rôzne kúty sveta, a preto viem, že Slováci majú len tú smolu, že v našej vlasti chýba poriadok a pravidlá, ktoré musia dodržiavať nielen bežní ľudia, ale naozaj všetci. Aby to tak bolo, musíme ešte dôraznejšie pomenovávať to a tých, čo spravodlivosť krivia.