JUDr. Alojz Baránik

JUDr. Alojz Baránik

69 rokov
Expert pre legislatívu

Spravodlivosť pre každého jedného Slováka

Najväčším problémom Slovenska je nedostupná spravodlivosť. V snahe to zmeniť som vstúpil do SaS, lebo SaS je miesto, kde pravidlá a ochrana práv každého člena spoločnosti je na prvom mieste. K mojej práci advokáta, kde hájim práva jednotlivca, som tak pridal aj prácu poslanca, kde hájim právo na spravodlivosť pre každého Slováka.

Videl som rôzne kúty sveta, a preto viem, že Slováci majú len tú smolu, že v našej vlasti chýba poriadok a pravidlá, ktoré musia dodržiavať nielen bežní ľudia, ale naozaj všetci. Aby to tak bolo, musíme ešte dôraznejšie pomenovávať to a tých, čo spravodlivosť krivia.

Mandát v Rozhodcovskej komisii: do roku 2025

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá