Ing. Jarmila Halgašová

Ing. Jarmila Halgašová

59 rokov
Tímlíderka pre pôdohospodárstvo
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá