RNDr. Karol Galek MSc.

RNDr. Karol Galek MSc.

44 rokov
Predseda Rady pre energetickú bezpečnosť

Odbornosť, rozvážnosť, zdravý rozum a slušnosť. To sú hodnoty, ktoré Karola vystihujú a ktoré potrebujeme, aby definovali aj Slovensko v Bruseli. Za týmito hodnotami má jasne nastavené priority v energetike ako oblasti jeho pôsobenia – bezpečná jadrová energia, čisté obnoviteľné zdroje a európska energetická politika s chladnou hlavou.

Mandát v Republikovej rade: do roku 2027.

Neexistujú žiadne videá