RNDr. Karol Galek MSc.

RNDr. Karol Galek MSc.

39 rokov
Člen republikovej rady

Mandát do: 2022

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá