Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

40 rokov
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá