Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

38 rokov
Poslanec NR
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá