Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

Doc. PhDr. Martin Klus PhD. MBA

42 rokov
Člen republikovej rady

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Mandát v Republikovej rade: do roku 2025

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá