Ing. Ján Faltys

Ing. Ján Faltys

Predseda dozornej a rozhodcovskej komisie

Mandát v Dozornej a rozhodcovskej komisii: do roku 2019

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá