MUDr. Peter Osuský , CSc.

MUDr. Peter Osuský , CSc.

70 rokov
Poslanec obce

Budúcnosť je v našich rukách a pevnom ukotvení v EÚ a NATO

Po novembri 1989 som sa angažoval v obnove štruktúr zničených totalitou. Predsedal som prvému zasadnutiu akademického senátu Lekárskej fakulty UK, zakladal som lekársku Slovenskú komoru. Univerzite Komenského som roky slúžil ako prodekan jej lekárskej fakulty a jej prorektor pre zahraničné vzťahy. Do politiky som vstúpil v r.1994, keď mečiarizmus menil našu vlasť na čiernu dieru Európy. r.1998 sme vrátili Slovensku na cestu do Európskej únie do bezpečného prístavu NATO, čo bolo v doterajších dejinách Slovenskej republiky najdôležitejším politickým víťazstvom v zápase so silami zla, ktorý stále pokračuje. 

Roky som sa v parlamente venoval zahraničnej politike ako podpredseda Zahraničného výboru NRSR i člen Výboru NR SR pre európske záležitosti. Moje pevné postoje člena SaS ku spojeneckým záväzkom vyplývajúcich z členstva SR sú známe rovnako ako moje proeurópske postoje. Budúcnosť Slovenska je v našich rukách v jeho pevnom ukotvení v EÚ NATO.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá