Ing. Michal Gallik

Ing. Michal Gallik

36 rokov
Poslanec obce

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

OSOBNÉ ÚDAJE

Gallik Michal

 

 

Tatranská 30, 05907 Lendak (Slovensko)

 +421948200384   

 gallik1@gmail.com

www.michalgallik.sk  https://michalgallik.blog.sme.sk/  

Dátum narodenia 01.07.1986 | Štátna príslušnosť Slovenská

 

PRAX

 

 

01.01.2009–31.05.2014

IT consultant

Kodys Slovensko, Bratislava (Slovensko)

 

01.06.2014–30.04.2015

Market salesperson

Dataphone s.r.o., Bratislava (Slovensko)

 

01.05.2015–31.07.2017

Sales

Hennlich s.r.o., Martin (Slovensko)

 

01.08.2017–Súčasnosť

IT consultant

Kodys Slovensko, Bratislava (Slovensko)

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

 

 

05.09.2008–01.06.2010

Aplikovaná informatika

 

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava (Slovensko)

 

05.09.2005–01.06.2008

Hospodárska informatika

 

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava (Slovensko)

 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

 

 

Materinský jazyk

slovenčina

 

 

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

 

Angličtina

B1

B2

B1

B1

B1

Taliančina

A1

A2

A1

A1

A2

 

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

 

 

 

 

 

 

Komunikačné zručnosti

Komunikačné schopnosti vylepšené na kurzoch: "presentation", "spin", "initial sales & product training" (Towers consulting a Igus GMBH) 

 

Digitálné zručnosti

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie informácií

Komunikácia

Vytváranie obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

 

Skúsený používateľ

Skúsený používateľ

Samostatný používateľ

Skúsený používateľ

Skúsený používateľ

 

Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá