Ing. Boris Kačáni

Ing. Boris Kačáni

59 rokov
Konateľ MH Invest I

Veľkí zamestnávatelia, ktorí prichádzajú na Slovensko, potrebujú dôstojné podmienky

Chceme prosperitu? Chceme sa približovať vyspelým krajinám, alebo chceme rezignovať? Máme plán, máme nápady, máme skvelý program a aj skúsenosti. Viem, čo treba vykonať, aby investori zostávali na Slovensku. Ich masívne investície sa rovnajú novým pracovným miestam, vyšším platom a nakoniec aj prosperite. Len tak dorovnáme regionálne rozdiely a zvýšime životnú úroveň.

Podarilo sa nám s tým začať, ale treba ešte veľa práce a námahy, aby sme to dokončili. Vždy pôjdem svojou cestou, budem počúvať moje srdce, budem nasledovať moje svedomie a veriť v zázraky.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá