Ing. Peter Čech

Ing. Peter Čech

50 rokov
Pôsobenie:
Košický kraj
Krajský predseda

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Slovensko má byť lepším miestom pre život.

Nemám rád nedokončené veci a na Slovensku ich vnímam mnoho. Diaľnice, reforma školstva zdravotníctva, boj korupciou...Všetko nedokončené! Zaplnilo by to aj tri letáky. Veci sa majú robiť poriadne úspešne dokončiť. Mám tri deti, ktorým vštepujem hodnoty ako kritické myslenie a túžbu po vedomostiach. Tak ako každý rodič, chcem aby zostali naSlovensku. Preto pripravíme dokončíme projekty, ktoré nás posunú medzimoderné, vzdelané tolerantné krajiny. Vytvoríme podmienky, aby mladí neopúšťali našu krajinu. Slovensko sa stane lepším miestom pre život. Pre každého.