Ing. Branislav Bosák

Ing. Branislav Bosák

Člen revíznej komisie

Mandát v Revíznej komisii: do roku 2025

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá