Bc. Igor Prieložný

Bc. Igor Prieložný

40 rokov
Kandidát č. 76

Ku krajine treba byť lojálny vždy. K politikom len keď si to zaslúžia

Dovolíme si povedať, že zo všetkých SASKÁROV má najšikovnejšie ruky práve Igor Prieložný. Navyše dobre vie, čo znamená živiť sa nimi. Ako herec vyskúšal aj fi lmový priemysel a ako vicestarosta bratislavskej mestskej časti Devín zasa komunálnu politiku. Slovenský parlament by si naozaj zaslúžil takého všestranného človeka, ako je Igor.