MVDr. Ivan Holko Ph.D.

MVDr. Ivan Holko Ph.D.

Pôsobenie:
Topoľčany
Okresný predseda

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Rozviažme ruky podnikateľom a zamestnávateľom a začnú sa diať veľké veci

Som ženatý, mám 2 školopovinné deti a potýkam sa s rovnakými problémami ako väčšina z nás. Práve podnikanie považujem za hlavnú cestu rozvoja vidieckych regiónov. V SASKE pôsobím od jej založenia, spočiatku ako tímlíder pre poľnohospodárstvo, v súčasnosti ako okresný predseda. Dlhodobo sa venujem témam poľnohospodárstva, školstva a vedy. . Medzi moje priority vo verejnej aktivite patrí podpora inovácií a zvyšovanie podielu vedomostnej ekonomiky. V rámci práce poslanca sa chcem primárne venovať rozvoju regiónov, poľnohospodárstva a školstva.