Ing. Jana Somorovská

Ing. Jana Somorovská

49 rokov
Podpredsedníčka predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Sloboda je výsada a záväzok voči ostatným

Slovensko je krásna krajina v srdci Európy, ktorá vyniká prírodnými krásami, jazerami, horami, lúkami. Je mojím domovom, kde som vyrástla, a kde vychovávam moju dcéru. Preto ponúkam svoje skúsenosti a hodnoty. Mám prax z podnikania, pôsobila som v manažérskych pozíciách doma aj v rámci Európy. Tri roky zastupujem záujmy SR v predstavenstve Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Verím, že podpora talentov, inovácií a podnikateľov zvýši výkonnosť našej ekonomiky, a tým prispeje zlepšeniu financovania školstva, zdravotníctva podporí tých, ktorí potrebujú našu solidaritu. Verím, že sloboda je jednou najdôležitejších hodnôt. Nie je len výsadou, ale aj záväzkom voči ostatným.