Ing. Jana Somorovská

Ing. Jana Somorovská

50 rokov
Podpredsedníčka predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Sloboda je výsada a záväzok voči ostatným

Slovensko je krásna krajina v srdci Európy, ktorá vyniká prírodnými krásami, jazerami, horami, lúkami. Je mojím domovom, kde som vyrástla, a kde vychovávam moju dcéru. Preto ponúkam svoje skúsenosti a hodnoty. Mám prax z podnikania, pôsobila som v manažérskych pozíciách doma aj v rámci Európy. Tri roky zastupujem záujmy SR v predstavenstve Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Verím, že podpora talentov, inovácií a podnikateľov zvýši výkonnosť našej ekonomiky, a tým prispeje zlepšeniu financovania školstva, zdravotníctva podporí tých, ktorí potrebujú našu solidaritu. Verím, že sloboda je jednou najdôležitejších hodnôt. Nie je len výsadou, ale aj záväzkom voči ostatným.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá