Jozef Tittel

Jozef Tittel

34 rokov
Pôsobenie:
Bratislavský kraj
Poslanec obce

Silnejšie samosprávy pre kvalitnejší život na Slovensku

Do SASKY som vstúpil v roku 2010. V tomto období som sa začal zaujímať o politiku, a to najmä o tú komunálnu. Dnes som členom SASKY už vyše 13 rokov a aktuálne slúžim už štvrté volebné obdobie ako poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devínska Nová Ves. Prvé funkčné obdobie vykonávam funkciu poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

V NR SR by som chcel presadzovať hlavne témy, ktorým sa venujem aj v komunálnej politike, a to najmä podpora a rozvoj športu a ochrana životného prostredia. Blízke sú mi aj témy ako štíhly štát a odbúravanie byrokracie, nielen pre podnikateľov.