Mgr. Jozef Kramec

Mgr. Jozef Kramec

50 rokov
Pôsobenie:
Lučenec
Poslanec obce

Pre Slovensko, v ktorom sa oplatí tvoriť hodnoty

Pôsobím ako poslanec MsZ v Lučenci už druhé volebné obdobie. Ako otec troch detí chcem svojou snahou a skúsenosťami prispieť k tomu, aby Slovensko, v ktorom vyrastajú a žijú, bolo slobodnou a bezpečnou krajinou s nízkou kriminalitou a nezamestnanosťou. Chcem Slovensko so silnou ekonomikou, ktorá umožní vytvoriť silné systémy sociálneho zabezpečenia, Slovensko s fungujúcou spravodlivosťou, potláčajúcou všadeprítomnú korupciu, morálne a slušné Slovensko s vysokou spoločenskou dôverou jeho občanov.