Mgr. Martina Lopatková

Mgr. Martina Lopatková

30 rokov
Kandidátka č. 81

Mladí patria do parlamentu

Slovensko čelí mnohým problémom, ale našťastie má mladých ľudí, ktorí sa aktívne snažia robiť zmeny chcú lepší život nielen preseba, ale aj pre ostatných. 

Som odhodlaná robiť zmeny lepšiemu, a preto sa uchádzam o Váš hlas. Prvé skúsenosti s politikou som nadobudla ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, kedy som bojovala za dodržiavanie zákonov hospodárne nakladanie financiami obce. 

Ako poslankyňa NR SR chcem urobiť maximum pre fungujúce Slovensko. Svoju pomoc ponúkam najmä oblasti verejnej správy záležitostí týkajúcich sa EÚ.