Ing. Peter Pacek

Ing. Peter Pacek

Člen revíznej komisie

Mandát v Revíznej komisii: do roku 2020

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá