Ing. Peter Pacek

Ing. Peter Pacek

43 rokov
Predseda revíznej komisie

Veriť si a tvrdo pracovať - to je cesta k úspechu

Peter Pacek je všestranný človek. Rozumie podnikaniu, životnému prostrediu, má silné sociálne cítenie a je oddaný motorkár. Navyše je zakladajúcim členom SASKY. Voľbou Petra Paceka volíte najmä zdravý rozum. 

Mandát v Revíznej komisii: do roku 2026

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá