Mgr. Martin Pilnik

Mgr. Martin Pilnik

51 rokov
Kandidát č. 82

Nebáť sa a nekradnúť

Vyštudoval som Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Už skoro 30 rokov pôsobím ako lekárnik, 12 rokov ako optimalizátor procesov lekárenských sietí a konzultant pri vývoji programového vybavenia v oblasti lekárenstva. Momentálne sa venujem výstavbe eZraví v Českej republike ako hlavný odborný špecialista elektronizácie a lekárenským projektom Európskej únie. Svoje vedomosti dnes odovzdávam v Českej republike a som plne pripravený ich venovať svojej domovine. Posledné tri roky som venoval snahe o nápravu chýb slovenskej liekovej politiky. Najväčším úspechom sú moje dve deti, ktorým vštepujem hodnoty ako kritické myslenie a túžba po vedomostiach. Medzi moje záľuby patrí geocaching a cestovanie.