Polat Elalmis

Polat Elalmis

Poslanec obce

Využijem všetky svoje doterajšie odborné, teoretické aj praktické vedomosti, zručnosti a skúsenosti

Považujem za naliehavé a nevyhnutné klásť dôraz na:

  1. Tesnú previazanosť procesu edukácie s medzinárodnými trendami
  2. Užšie prepájanie teórie a praxe
  3. Rozvoj samostatnej, kreatívnej a zodpovednej osobnosti mladého človeka
  4. Podporu tvorivého a samostatného myslenia a nápadov
  5. Výchovu kvalitného odborníka a zároveň empatického človeka so zmyslom pre kooperáciu, solidaritu, prácu v tímoch
  6. Zvýšiť úsilie v prestavbe a rozvoji odborného školstva
  7. Zvýšiť účinnosť spolupráce a osobnej zainteresovanosti podnikateľských subjektov v pedagogickom procese (výučbe) a vytváranie podmienok pre prax žiakov stredných odborných škôl

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá