Ing. Stanislav Thomka

Ing. Stanislav Thomka

Pôsobenie:
Žilinský kraj
Poslanec obce
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá