JUDr. Soňa Tchirová

JUDr. Soňa Tchirová

47 rokov
Kandidátka č. 51

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Korupcia má dosah na všetky sféry, musíme jej zabrániť.

Корупція зачіпає всі сфери, ми повинніцьому запобігти.

Svoju cestu som našla v dvoch úplne odlišných oblastiach: umení a práve. Po štúdiu na Právnickej fakulte UPJŠ Košiciach, som pôsobila ako právnička na Migračnom úrade SR. Pracovala som na Okresnom súde Bratislava II, kde som vykonala aj odbornú justičnú skúšku. Z pozície asistentky poslankyne NR SR Anny Zemanovej moja cesta viedla na odbornú vedúcu funkciu na Mestský úrad do Stupavy, kde som riadila majetkovo právne oddelenie mesta. Dnes pôsobím ako právnička v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Politike sa aktívne venujem ako členka SASKY. Voľný čas mi vypĺňa olejomaľba, akvarely a joga.