Mgr. Vladimír Hojstrič

Mgr. Vladimír Hojstrič

36 rokov
Pôsobenie:
Gelnica
Okresný predseda

Neexistuje žiadne právo na blahobyt

Za slobodu treba bojovať. Som absolvent Fakulty verejnej správy a verejnej politiky na UPJŠ v Košiciach. Už počas štúdia ma lákala politika. Aktívne som sa zapájal do činností v akademickej samospráve ako člen akademických senátov, alebo člen Študentskej rady vysokých škôl. Po úspešnom ukončení štúdia som vstúpil do SASKY a pôsobil som najmä na pozíciách vo verejnom sektore. Stážoval som ako dobrovoľník v Transparency International Slovensko a v súčasnosti pracujem na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, kde sú mojou hlavnou agendou rozvojové projekty pre vysoké školy. Aktívne sledujem spoločenské dianie, mám rád turistiku, thajský box, šach a odbornú literatúru.