Mgr. Ľudmila Smreková

Mgr. Ľudmila Smreková

47 rokov
Pôsobenie:
Stará Ľubovňa
Okresný predseda

Pri svojej práci som už videla všeličo. Najdôležitejšie je však nedať sa odradiť – každý jeden z nás má šancu žiť lepšie

Mojím rodným mestom je Stará Ľubovňa, pracovne sa však už rok a pol zdržiavam Prešove, kde sa venujem poradenstvu, podpore pomoci v oblasti školstva v sociálnej oblasti. Za oblasť školstva integrácií detí z Ukrajiny vo vzdelávaní za sociálnu oblasť programom sociálnej integrácie, pracovnému poradenstvu a rozvoju kvality poradenskej práce sociálne vylúčených komunitách. Záleží mi na plnohodnotnom kvalitnom živote všetkých obyvateľov a cestu vidím zlepšovaní napĺňania potrieb regiónu v sociálnej oblasti, zvyšovaní zamestnateľnosti a inklúzií ľudí so znevýhodnením na trh práce. Presadzujem znižovanie regionálnych rozdielov, atraktívnosť stredných odborných škôl, dostatok pracovných príležitostí.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá