Ing. Peter Polák , PhD.

Ing. Peter Polák , PhD.

50 rokov
Kandidát č. 92

Poľnohospodárstvo sa dá riadiť lepšie

Vyrastal som v Malackách. Chovateľstvo som študoval na SPoŠ v Trnave. Univerzitné vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore živočíšnej výroby som dosiahol na SPU v Nitre. Počas 20 rokov na Výskumnom ústave živočíšnej výroby som nadobudol mnoho skúseností a znalostí o poľnohospodárstve a chove zvierat doma a v zahraničí.

Dnes pracujem ako agromanažér. Verím, že poľnohospodárstvo sa dá riadiť aj lepšie. Chcem napĺňať moju víziu moderného poľnohospodárstva. Budem sa zasadzovať o lepší život na slovenskom vidieku. Som rodinne založený, skôr optimista. Vždy som chcel vedieť viac, dosiahnuť viac.