Katarína Surmíková Tatranská MBA

Katarína Surmíková Tatranská MBA

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá