Katarína Surmíková Tatranská MBA

Katarína Surmíková Tatranská MBA

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Technik a manažér v jednom. Vie ísť hlboko do detailu, ale mať aj nadhľad a vidieť veci globálne. Vždy jedná na rovinu a slušne. Verí, že úspešné riešenia sú založené na konsenze, vzájomnom rešpekte a vypočutí iných názorov. Je presvedčená, že ak sa darí firmám, darí sa aj štátu a jeho občanom. Preto je potrebné odstraňovať prekážky v obchodovaní a zároveň ochraňovať spotrebiteľov.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá