Ladislav Kuna

Ladislav Kuna

25 rokov
Člen predsedníctva

Vstup do Európskej únie považuje za najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Dobre fungujúca EÚ je nevyhnutná pre ekonomický rast a skvalitňovanie života na Slovensku. Avšak nič nie je dokonalé a ani Únia nie je výnimkou. Dnes nič neohrozuje jej budúcnosť viac, než zatváranie očí pred jej chybami. Chce, aby mladá generácia mohla zostarnúť spolu s EÚ a preto do Bruselu nepatria pritakávači ani eurohejteri, ale kriticky zmýšľajúci ľudia.

Neexistujú žiadne videá