Ing. Martin Barto , CSc.

Ing. Martin Barto , CSc.

65 rokov
Pôsobenie:
Bratislavský kraj
Poslanec VÚC

Základom úspechu je dodržiavať pravidlá

Aj tie nepísané. Celý život presadzujem slobodu. Slobodu politickú, slobodu ekonomickú a slobodu občiansku. Sloboda je dnes ohrozená jednak pod zámienkou bezpečnosti a tiež pod zámienkou rovnosti a spravodlivosti.

Som presvedčený, že sloboda prináša vždy isté bezpečnostné riziká. Počas pandémie sme zistili, že život vo veľmi bezpečnej spoločnosti sa blíži pobytu vo väzení. V minulosti sme mali spoločnosť, kde takmer vymizli nerovnosti, ale boli sme si rovní v chudobe a nedostatku. Málokto si uvedomuje, že o slobodu treba neustále bojovať a brániť ju.

SASKA bude úspešná vo voľbách len vtedy, ak bude obhajovať a presadzovať slobodu, malý štát, čo najmenšie zásahy štátu do života ľudí a dodržiavanie písaných i nepísaných pravidiel.

Mandát v Republikovej rade: do roku 2026.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá