BSc. Matej Galo , LL.M.

BSc. Matej Galo , LL.M.

39 rokov
Kandidát č. 115

Som za naše silné postavenie v Európskej únii

Veľkú časť svojich profesionálnych skúseností som nadobudol vo Veľkej Británii, kde som úspešne ukončil štúdium medzinárodného práva. To je dôležitou súčasťou zahraničných vzťahov najmä v súčasnej nepredvídateľnej dobe, kedy sme svedkami vojny krutých rozmerov.

Považujem za nevyhnutné, aby sa dodržiavali normy medzinárodného práva s cieľom ukončenia tejto vojny a zabráneniu jej rozšíreniu na naše územie. Preto plne podporujem, aby malo Slovensko jasne zadefinované a zároveň silné postavenie v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii.