Ing. Štefan Gregor

Ing. Štefan Gregor

54 rokov
Poslanec obce

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Sloboda je cestou k solidarite

Som otec, manžel, syn, kamarát a v neposlednom rade občan, ktorý sa zaujíma overejné dianie našej krajine. Ako podnikateľ som mal možnosť zamestnať, ale najmä viesť a motivovať ľudí. Neskôr, ako primátor mesta som mal priestor porovnať, ako funguje podnikanie a verejná správa. Mojou snahou bolo presvedčiť kolegov, že o mestské financie majetok sa treba starať ako o vlastné. Som presvedčený, že čím viac slobody dostane občan, aby prejavil svoj potenciál, tým viac bude obojstranná spokojnosť a vytvoria sa podmienky pre solidaritu so slabšími, ktorí sú na pomoc odkázaní.