Ing. Michal Kubinský

Ing. Michal Kubinský

Poslanec obce

Menej štátu, viac osobných slobôd

Nie je presvedčivejšieho dôvodu na angažovanie sa v politike ako budúcnosť pre svoje deti. Tie sú pre Michala najväčšou motiváciou a dôvodom, prečo sa rozhodol pridať do boja za lepšie spravovaný štát. Krúžkom pre Michala Kubinského volíte človeka, ktorý pevne stojí za svojimi hodnotami.