Jana Sheppard

Jana Sheppard

52 rokov
Kandidátka č. 97

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Mladí ľudia potrebujú vidieť svet, aby sa obohatení o skúsenosti vrátili naspäť domov

Pôsobila som viac ako 20 rokov v zahraničí vo Veľkej Británii a po návrate späť na Slovensko som sa usadila na Záhorí, kde som sa rozhodla venovať čas a energiu do komunitnej práce. Pracujem v odbore medzinárodného vzdelávania a marketingu. Učím anglický jazyk a poskytujem konzultácie študentom, ako sa uchádzať o štúdium v zahraničí. Vo voľnom čase varím pre ľudí bez domova a pomáham vysádzať stromy.

Ak by som dostala Vašu dôveru, tak by som chcela skvalitniť slovenské školstvo, cestou investovania do vzdelávania učiteľov a tiež skvalitniť ponuku vzdelávacích aktivít mimo vyučovacích hodín. Ale hlavne by som chcela vytvoriť podmienky pre návrat mladých ľudí zo zahraničia na Slovensko a využiť ich získané skúsenosti a zručnosti pri budovaní lepšieho Slovenska. Uchádzam sa o vašu dôveru s rešpektom a úctou. … a “bez servítky”