JUDr. Jozef Pajer

JUDr. Jozef Pajer

57 rokov
Poslanec obce

Sloboda, vzájomná úcta a rodina, to je silný štát

Narodil som sa na Kysuciach, kde žijem celý svoj doterajší život. Pracujem ako advokát, vlastním i realitnú kanceláriu. Moje hlavné životné krédo je sloboda, vzájomná úcta a rodina. Silnú rodinu pokladám za najdôležitejší prvok silného právneho štátu. Slobody každého človeka musia byť základom každého demokratického štátu. Ak dáte dôveru našej SASKE a mne dáte krúžok, chcem prispieť svojou prácou a službou v prospech všetkých obyvateľov Slovenska a Kysúc. S pokorou sa uchádzam o Vašu podporu a ďakujeme za každý Váš hlas. Využite svoje právo podieľať sa na veciach verejných, a to formou účasti pri volebných urnách 30.9.2023. Nepýtaj sa, čo môže urobiť Slovensko pre Teba, ale opýtaj sa, čo môžem urobiť JA pre Slovensko.