Vojtech Höhn

Vojtech Höhn

Kandidát č. 126

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Svieže nápady poháňajú krajinu vpred

Prvé roky svojho života som prežil v Nemecku, poznám život v ňom a aj jeho politiku. Aj keď má Slovensko veľký potenciál, vždy som jasne rozoznával, v čom sa môžeme inšpirovať. Jednou z týchto vecí je zapojenie mladých do politiky. Mladým ľuďom na Slovensku sa často pripisuje nekompetentnosť, či nezrelosť, pričom v iných krajinách sú zdrojom nových prístupov a nápadov, ktoré poháňajú vpred pokrok. Verím v politiku, ktorá je aj o mladých ľuďoch. V politiku, ktorá je o funkčnej ekonomike a slobode, o spolupráci bez ohľadu na stranícke tričko. V politiku, kde je pracovitosť a úprimnosť samozrejmosťou.