Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková , PhD.

Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková , PhD.

32 rokov
Riaditeľka odboru liekovej legislatívy a MEA

Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chcete ísť ďaleko, choďte spolu.

Nie je fér, že naši pacienti sa častokrát nedostanú k liečbe alebo ju dostanú až príliš neskoro v porovnaní s pacientmi žijúcimi v iných krajinách Európskej únie. Jednoduché nedá sa u mňa neexistuje. Mojím cieľom je zlepšiť dostupnosť liekov na Slovensku a mať dostupnú liečbu v čo najkratšom čase, v najširšom rozsahu, pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú. 

V ostatnom období sa nám na Ministerstve zdravotníctva podaril kus dobrej roboty. V reálnom živote to znamená, že máme dostupné nové moderné lieky v najširšom rozsahu za posledné roky, a to najmä v ochoreniach, ktoré boli dlhodobo zanedbávané a nedostatočne financované.