Mgr. Svetlana Síthová

Mgr. Svetlana Síthová

Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania v NIVAM

V inkluzívnom vzdelávaní sa nám podarilo mnohé naštartovať. Avšak je pred nami ešte dlhá cesta. Nemožno stagnovať. Deti nepočkajú

Ako špeciálna pedagogička sa dlhodobo venujem nielen deťom so špeciálnymi potrebami. Počas môjho pôsobenia ako štátnej tajomníčky na rezorte školstva sme naštartovali množstvo pozitívnych zmien oblasti vzdelávania, inklúzie a desegregácie. naštartovaných zmenách chcem pokračovať, pretože každé dieťa si zaslúži chodiť do školy šťastné. Kolegovia a kolegyne zo škôl majú právo byť v práci spokojní, ohodnotení uznávaní. Rodičia majú mať istotu, že ich dieťa je podporované, rozvíjané rešpektované. Spoločnosť potrebuje školstvo, ktoré bude vychovávať generácie úspešných a tolerantných ľudí.

 

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá