Bc. Michal Rakús

Bc. Michal Rakús

43 rokov
Pôsobenie:
Bratislavský kraj
Poslanec VÚC

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 85

Všetci si myslia, že najdôležitejšie je správne hovoriť

Opak je pravdou – najdôležitejšie je poriadne počúvať. Rozhodnutie kandidovať nebolo jednoduché. V čase, keď sa slovo politik stáva viac nadávkou ako oslovením. No existuje aj vlastné svedomie a pocit zodpovednosti za seba a svojich blízkych. Vedomie, že iba mlčať nestačí, vecné riešenie je nájsť recept na nápravu. Preto som sa pridal na stranu tých, ktorí ho chcú nájsť. Volám sa Michal Rakús, mám 43 rokov. Som absolventom štúdia na STU, odbor priemyselný manažment. Už po skončení štúdia sa mi podarilo dostať do náročného prostredia nadnárodných spoločností s vysokými nárokmi. Naučil som sa pomerne rýchlo hľadať kreatívne a inovatívne riešenia, zdokonaľoval som sa v zručnosti riadenia, čím postupne narastala aj moja odvaha prijímať zásadné rozhodnutia a zodpovednosť za ne. Dnes môžem bez váhania konštatovať, že som PRIPRAVENÝ PRIJAŤ ZODPOVEDNOSŤ.