Doc. RNDr. Martin Plesch , PhD.

Doc. RNDr. Martin Plesch , PhD.

Vedecký pracovník, prezident Medzinárodného turnaja mladých fyzikov
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá