Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Člen Rady pre budúcnosť školstva
Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá