Erich Stračina

Erich Stračina

Kandidát č. 141

Prekvapme svet svojim vzdelaním

Pracujem na Slovenskej technickej univerzite. Mojím hlavným cieľom je zlepšenie a modernizácia nášho školstva. Deti a mladí ľudia sú budúcnosťou našej krajiny. Preto verím, že investície do školstva a podpora učiteľov sú kľúčom k tomu, aby sme sa stali modernou a konkurencieschopnou krajinou. Ako člen MLADÝCH SASKÁROV, sa aktívne zapájam do dobročinných akcií ako sú sadenie mladých stromčekov, zbieranie odpadkov, pravidelné darovanie krvi, pomoc našim dôchodcom či ľuďom bez domova a zvieratám v útulkoch.

Budúcnosť Slovenska je aj vo vašich rukách a spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a zlepšenie života v našej krajine. Ďakujem vám za dôveru a za každý váš hlas.