PhDr. Naďa Trelová Sonogová

PhDr. Naďa Trelová Sonogová

Kandidátka č. 102

Nečakajme, kým sa niečo pokazí. Pripravme sa na to a nebudeme prekvapení

Som absolventkou politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Celú svoju profesionálnu kariéru sa venujem krízovému riadeniu a bezpečnostnému manažérstvu, najskôr v štátnej správe a neskôr v súkromnom sektore. Práve pri prechode zo štátnej správy do súkromného sektora som na vlastnej koži pocítila, aká zmätočná a komplikovaná je legislatíva v praktickom živote. A to aj v oblastiach, kde je nevyhnutné rýchle, rozhodné a cielené riešenie.

Mojou snahou preto bude presadzovať zjednotenie postupov pri riešení krízových situácií, ktorých sme za uplynulé obdobie zažili viac ako dosť a z ktorých je potrebné sa čo najviac poučiť. Napríklad aj vytvorením jednotného riadiaceho orgánu, ktorý bude mať dostatočné kompetencie a spôsobilosti na riešenie rôznych typov kríz. Absolútnou prioritou v najbližšom období by sa mal stať efektívny boj s dezinformáciami, ktoré vážne poškodzujú náš štát a ohrozujú občiansku spoločnosť.