Ing., Mgr. Ján Vaľko

Ing., Mgr. Ján Vaľko

Kandidát č. 111

Zodpovedné a odborné spravovanie štátu

Ekonóm a absolvent práva s jasným hodnotovým nastavením. Jeho cieľom je, aby parlament riešil podstatné veci, ktoré zlepšia život občanov. Chce, aby Slovensko ekonomicky napredovalo, aby sa upevnil právny štát a pri tom všetkom aby sa prihliadalo aj na problematiku životného prostredia.